A renovex.hu üzemeltetője és adatkezelője

Cégnév: RENOVEX 2000 Kft.
Székhely: HU-5000 Szolnok, Botond u 19.)
Telefon: +36 70 630 55 47, +36 30 328 55 25
E-mail: info@renovex.hu
Tax: 14635289-2-16
Cégjegyzék szám: 16-09-010763
Bankszámlaszám: 10104569-64079400-01003008 Budapest Bank Zrt.
Tárhely szolgáltató: HOSTING365 Ltd. Suite Number 2. Olivier Maradan St, Victoria, Seychelles, info@hosting365.hu

Adatvédelmi Szabályzat célja

A renovex.hu adatvédelmi szabályzatának („Adatvédelmi Szabályzat”) célja, hogy ismertesse a személyes adatok gyűjtésére, felhasználására, közzétételére és más módon történő kezelésére vonatkozó és a mindenkor hatályos magyar adatvédelmi törvény (“Adatvédelmi Törvény”) rendelkezéseinek megfelelő gyakorlatát.

A személyes adatok gyűjtése, tárolása és felhasználása az elvárható gondossággal, felelősségteljes módon jelen szabályzatnak megfelelően történik.  A renovex.hu a személyes adatokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján jogosult kezelni.

Személyes adatok szolgáltatása

A renovex.hu webáruházban történő vásárlás esetén a felhasználók önként az alábbi személyes adatokat bocsátják a rendelkezésünkre:
– vezetéknév
– keresztnév
– postacím
– e-mail cím
– telefonszám

Az adatait önként átadó felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.

Oldalaink látogatása során korlátozott mértékben automatikusan sor kerülhet bizonyos információk kezelésére (így például IP cím és egyéb technikai adatok), amelyek azonban nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más weboldalak vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezen adatokat kezelhetjük, elsősorban látogatottsági adatok mérése céljából.

Személyes adatok kezelése

Az adatgyűjtés célja, hogy ezen információk alapján a vásárlók számára ki tudjuk szállítani a megrendelt terméket, valamint elérhetővé tegye számukra hírlevelek megrendelését, esetlegesen korlátozott hozzáférésű tartalmak megtekintését, illetve hozzáférést biztosítson a honlap korlátozott részeihez, amennyiben van ilyen.

A renovex.hu a közölt személyes adatokat a különösen a következő tevékenységekre használja fel:
– házhozszállítás termék megrendelése esetén
– kapcsolattartás
– információ küldése
– a renovex.hu profiljába tartozó reklámlevelek küldése

Személyes adatainak kezeléséért az RENOVEX 2000 Kft. a felelős.

Személyes adatait nem fedjük fel, és nem értékesítjük harmadik félnek, kizárólag az Ön által választott szolgáltatás céljából kezelhetjük jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint.

Hozzáférés személyes adatokhoz

A renovex.hu lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy bármikor ellenőrizzék, hogy személyes adataik megfelelnek-e a valóságnak.

A felhasználóknak a renovex.hu oldalra történő bejelentkezés után, lehetősége van a régebben megadott személyes adatok megtekintésére és módosítására.

Ha Ön bármikor úgy dönt, hogy nem kíván tőlünk információt kapni, vagy nevét és egyéb személyes adatait el kívánja távolíttatni listánkról, kérését kérjük, írja meg nekünk az info@renovex.hu e-mail címünkre.

Személyes adatok védelme

A renovex.hu szigorú elvek szerint védi a felhasználók személyes adatait, és teljes mértékben az általuk megadottak szerint jár el. Számos különféle biztonsági technológiát és eljárást alkalmaz a személyes adatok illetéktelen hozzáférésének, felhasználásának vagy közzétételének megakadályozására.

A renovex.hu partneroldalain és tulajdonosi körébe tartozó (kapcsolt vagy partnervállalkozások) cégeken kívül (amennyiben van ilyen) harmadik félnek nem adja ki a birtokába került felhasználói adatokat, statisztikákat.

Személyes adatok valódisága

Jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával Ön kifejezetten kijelenti, hogy az Ön által megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

Automatikus adatrögzítés a látogatás során

Az úgynevezett sütik (angolul ‘cookies’) kisméretű fájlok, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak, és a renovex.hu működését és beállításait segítik elő.

Összeköttetés más weboldalakkal

Egyéb website-okra vezető hivatkozásokat a jobb szolgáltatás érdekében helyezünk el lapjainkon. Nem vagyunk felelősek ezen website-ok tartalmáért vagy titokvédelmi előírásaikért. Oldalainkról más szervezetek site-jaira vezető hivatkozások nem jelentik azt, hogy támogatjuk szolgáltatásaikat, vagy, hogy egyetértünk eljárásaikkal.

Adatvédelmi Szabályzat módosítása

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy jelen szabályzatot bármikor módosítsuk, ez esetben közleményt teszünk közzé a renovex.hu honlapon. Kérjük, az Ön által megadott adatok felhasználásának megismerése érdekében tájékozódjon a személyesadat-védelemmel kapcsolatos előírásainkról.